BG  EN 
Конят наблюдава от засада.
Посветен в тайната на Царя може да прескача извън лимита
и по този начин изненадва всеки без изобщо да са го подозирали.Какво имате предвид под:

  • Езикови бариери
  • Регулаторни препятствия
  • Държавни граници
  • Граници

Нека познаем! Това е, което Ви спира да вземете обратно платения ДДС в чужбина.

Ние можем да Ви помогнем да преодолеете тези пречки. Изнасяйки възстановяването на чуждестранен ДДС ще ви осигури бърз паричен поток без да се бъдете лице в лице с данъчната бюрокрация или да разучавате законодателствата по света.

Ние се ангажираме да:

  • Проверим дали Вашите фактури отговарят на изискванията на различните данъчни власти и ако е необходимо, да ги преоформим
  • Подготвим и подадем Вашите искове за възстановяване на ДДС бързо и в срок
  • Наблюдаваме Вашите молби и да поддържаме връзка с данъчните власти по отношение на възникнали въпроси
  • Изготвим обстоен отчет за анализ

Ако все още не вярвате, че това е истина, моля вижте ДДС таблицата.

За контакти

Пълен спектър от ДДС услуги включително ДДС регистрация и ДДС справки, съблюдаване на ДДС изисквания, възстановяване на ДДС от чужбина. Данъчен представител на чуждестранни компании в България, както и на европейско равнище. Интрастат - Вътреобщностни придобивания и изпращания. Счетоводни (осигуровки, данъци, годишно приключване) и правни услуги.

възстановяване ДДС чужбина, връщане, данъци, ДДС, Данък добавена стойност, данъчен представител, ДДС регистрация, ДДС номер България, Intrastat, Интрастат, справка-декларация ДДС, дневник покупки, дневник продажби, косвени данъци, преки данъци, доход, вътреобщностни придобивания, вътреобщностни изпращания, воп, вод, ведомост заплати, осигуровки, счетоводство, годишно приключване, годишни финансови отчети, счетоводител, декларации, регистрация търговски регистър

2009-2024 © TaxMate