BG  EN 
Смело сърце за посрещането на задачи,
изпълнени с трудности и препятствия.Таксмейт е ориентиран към предоставяне на услуги на високо равнище, за да отгвори на изискванията на своите клиенти. Нашият екип е отдаден и способен да управлява Вашите счетоводни операции и разплащателни ведомости или да Ви спести пари чрез възстановяване на ДДС от чужбина. Също така може да разчитате на техния опит и познания по въпроси, свързани с материята на ДДС.

Какво предлагаме

Прозрачност
Таксмейт изработва ясни и разбираеми отчети, съдържащи разнообразна информация за състоянието на Вашите дела.

Гъвкавост
Вземайки предвид Вашите специфични нужди, Таксмейт ще ви предостави специално решение, най-правилното за Вас.

Само един човек за контакт
Професионален и приятен, който е на Ваше разположение 24/7.

Конфиденциалност

Пълен спектър от ДДС услуги включително ДДС регистрация и ДДС справки, съблюдаване на ДДС изисквания, възстановяване на ДДС от чужбина. Данъчен представител на чуждестранни компании в България, както и на европейско равнище. Интрастат - Вътреобщностни придобивания и изпращания. Счетоводни (осигуровки, данъци, годишно приключване) и правни услуги.

възстановяване ДДС чужбина, връщане, данъци, ДДС, Данък добавена стойност, данъчен представител, ДДС регистрация, ДДС номер България, Intrastat, Интрастат, справка-декларация ДДС, дневник покупки, дневник продажби, косвени данъци, преки данъци, доход, вътреобщностни придобивания, вътреобщностни изпращания, воп, вод, ведомост заплати, осигуровки, счетоводство, годишно приключване, годишни финансови отчети, счетоводител, декларации, регистрация търговски регистър

2009-2024 © TaxMate