BG  EN 
Топът е силна и защитна фигура,
която буди страх от възможността да помете всичко по пътя си.
Когато Царят е в трудна ситуация, може да направи рокада
и да постави Топа в центъра на събитията,
докато наблюдава развоя защитен отстрани.Вашата компания разширява бизнеса си и навлиза на нови пазари. Опознаването на изискванията на съответните местни власти е товар, който може да прехвърлите на нас.

Ние можем да поемем действията по

  • ДДС регистрация
  • ДДС отчети
  • Интрастат декларации
  • Данъчно представителство
Какво получавате Вие
  • Сигурност, че са спазени всички изисквания на местното ДДС законодателство
  • Защита от загуби, претърпени от заплащане на излишни глоби
  • Съвети в движение за избягване на всякакви рискове от данъчно естество
  • Обстойни отчети

За да търгувате уверено, се свържете с нас, за да съблюдаваме изпъленението на ДДС изискванията вместо Вас.

Пълен спектър от ДДС услуги включително ДДС регистрация и ДДС справки, съблюдаване на ДДС изисквания, възстановяване на ДДС от чужбина. Данъчен представител на чуждестранни компании в България, както и на европейско равнище. Интрастат - Вътреобщностни придобивания и изпращания. Счетоводни (осигуровки, данъци, годишно приключване) и правни услуги.

възстановяване ДДС чужбина, връщане, данъци, ДДС, Данък добавена стойност, данъчен представител, ДДС регистрация, ДДС номер България, Intrastat, Интрастат, справка-декларация ДДС, дневник покупки, дневник продажби, косвени данъци, преки данъци, доход, вътреобщностни придобивания, вътреобщностни изпращания, воп, вод, ведомост заплати, осигуровки, счетоводство, годишно приключване, годишни финансови отчети, счетоводител, декларации, регистрация търговски регистър

2009-2024 © TaxMate