BG  EN 
Доверие е да си верен на дадените обещания.Ние в Таксмейт работим с клиенти от различни сфери на бизнеса, ситуирани в различни части на Европа. Към всеки подхождаме индивидуално, защото вярваме, че няма две еднакви капки вода.

В същото време знаем, че всеки един от тях има нужда от сигурна защита, както Царят на шахматната дъска. И им я осигуряваме, предоставяйки им факти и информация. Царят се движи внимателно, стъпка по стъпка по отъпкана пътека. Ние можем да Ви покажем пътя и да Ви спестим време и пари.

Царицата е най-добрият защитник на Царя. Тя стои точно до него, действа смело и решително като напада във всички посоки. Таксмейт е винаги до Вас и предприема действия с различна насоченост, но с едничката цел да Ви освободи от бремето на бюрокрацията и скучното счетоводство. Пешката може също да се превърне в царица. Доверете ни се!

Пълен спектър от ДДС услуги включително ДДС регистрация и ДДС справки, съблюдаване на ДДС изисквания, възстановяване на ДДС от чужбина. Данъчен представител на чуждестранни компании в България, както и на европейско равнище. Интрастат - Вътреобщностни придобивания и изпращания. Счетоводни (осигуровки, данъци, годишно приключване) и правни услуги.

възстановяване ДДС чужбина, връщане, данъци, ДДС, Данък добавена стойност, данъчен представител, ДДС регистрация, ДДС номер България, Intrastat, Интрастат, справка-декларация ДДС, дневник покупки, дневник продажби, косвени данъци, преки данъци, доход, вътреобщностни придобивания, вътреобщностни изпращания, воп, вод, ведомост заплати, осигуровки, счетоводство, годишно приключване, годишни финансови отчети, счетоводител, декларации, регистрация търговски регистър

2009-2024 © TaxMate