BG  EN 
Надежда е възможностите,
които ни се предоставят, вдъхновяват ни
и спомагат за доброто ни настроение.Таксмейт е млада компания с богат опит. Нашите служители са дипломирани счетоводители с дългогодишна практика в сферата на финансите, данъците и осигуряването. Те са добри аналитици, което гарантира успешно разрешаване на всякакви проблемни ситуации. Практични и позитивни личности, които поемат отговорност и на които може да се разчита.

Таксмейт непрекъснато развива своите стандарти, като неизменна остава политиката ни за добре свършена работа и обратна връзка. Залагайки на прозрачно и гъвкаво обслужване, отговорност и ефективно управление, ние се стремим да отговорим на непрекъснато променящите се изисквания на клиентите.

Пълен спектър от ДДС услуги включително ДДС регистрация и ДДС справки, съблюдаване на ДДС изисквания, възстановяване на ДДС от чужбина. Данъчен представител на чуждестранни компании в България, както и на европейско равнище. Интрастат - Вътреобщностни придобивания и изпращания. Счетоводни (осигуровки, данъци, годишно приключване) и правни услуги.

възстановяване ДДС чужбина, връщане, данъци, ДДС, Данък добавена стойност, данъчен представител, ДДС регистрация, ДДС номер България, Intrastat, Интрастат, справка-декларация ДДС, дневник покупки, дневник продажби, косвени данъци, преки данъци, доход, вътреобщностни придобивания, вътреобщностни изпращания, воп, вод, ведомост заплати, осигуровки, счетоводство, годишно приключване, годишни финансови отчети, счетоводител, декларации, регистрация търговски регистър

2009-2024 © TaxMate