BG  EN 
Шахмат е победа на свободния дух и воля.
Да матираме данъците заедно!
ТаксмейтШахматът е не просто една от най-популярните и древни игри. Той е изкуство и наука - игра на воини, на мислители, стратези и крале. Трудно е да се определи от кога датира и какъв е точният произход на шахмата, тъй като данните са много и твърде различни - индийски, китайски, японски. Самата дума "шах мат" е от персийски език и означава "владетелят е мъртъв".

Подобно на шахмата, данъците са познати на човечеството от древни времена под различни форми. Ние в Таксмейт вярваме, че данъците и осигуровките са само партия шах и ние можем да я изиграем правилно. За добрата партия шах значение имат силата, търпението и творческото мислене на играчите и не на последно място - притежаването на основни добродетели, които ние ще разкрием пред Вас: Смело сърце, Доверие, Щедрост, Надежда, Широта на възгледите.

Имената и мястото на фигурите на шахматната дъска не са случайни. Както пешките са подредени на първа линия в бойна редица готови да се пожертват за своя цар, така и ние в Таксмейт действаме всеотдайно, за да защитим интересите и правата на нашите клиенти.

Ако сега започвате да играете шахмат, ще видите, че имате право на много ходове, но кой от тях е най-правилният?

Възможно е да изпаднете на пръв поглед в непреодолима ситуация, но дали наистина е такава? Ако помислим заедно безпристрастно, разумно и мъдро, сме сигурни, че ще намерим правилното решение.

За да усвоите добре правилата на шахмата, трябва да разиграете много и различни партии. Ние в Таксмейт сме преминали през различни ситуации с клиенти от различни сфери на бизнеса. По този начин се усъвършенстваме, каляваме и изостряме мисълта и логиката си.

Пълен спектър от ДДС услуги включително ДДС регистрация и ДДС справки, съблюдаване на ДДС изисквания, възстановяване на ДДС от чужбина. Данъчен представител на чуждестранни компании в България, както и на европейско равнище. Интрастат - Вътреобщностни придобивания и изпращания. Счетоводни (осигуровки, данъци, годишно приключване) и правни услуги.

възстановяване ДДС чужбина, връщане, данъци, ДДС, Данък добавена стойност, данъчен представител, ДДС регистрация, ДДС номер България, Intrastat, Интрастат, справка-декларация ДДС, дневник покупки, дневник продажби, косвени данъци, преки данъци, доход, вътреобщностни придобивания, вътреобщностни изпращания, воп, вод, ведомост заплати, осигуровки, счетоводство, годишно приключване, годишни финансови отчети, счетоводител, декларации, регистрация търговски регистър

2009-2024 © TaxMate